Vård av missbrukare på behandlingshem

Vet du att det finns vård av missbrukare på behandlingshem, som Bodafors? Behöver du vård vid missbruk eller har en nära anhörig som behöver det, då kan detta behandlingshem vara bra. Bodafors kan vara den rätta platsen för dig att vända dig till. Oavsett om det är du själv som behöver hjälp eller om du har en närstående som behöver stöd, erbjuder Bodafors en omfattande behandlingsmiljö.

Bodafors behandlingshem riktar sig huvudsakligen till män över 18 år som kämpar med diverse former av missbruk eller beteendestörningar. Denna anläggning erbjuder även vård i enlighet med SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen om vård av unga) och 27§ LVM (Lagen om vård av missbrukare).

Få vård vid missbruksproblem

När det gäller vård av missbrukare så är det bra att hitta en behandling som fungerar. Om det är så att du kämpar med missbruk och söker efter lämplig behandling samt att du är en man över 18, du kan vända dig till Bodafors för professionell hjälp. Deras verksamhet innefattar både behandlingshem och utslussningshem. Vid behandlingens början genomgår du en noggrann personlighetsbedömning och en analys av dina styrkor och svagheter. Detta görs för att säkerställa att du får den rätta typen av stöd och vård.

Få rätt hjälp

Teamet vid Bodafors har samlat många års erfarenhet av att hjälpa människor med missbruksproblem och deras tillvägagångssätt är helt anpassat efter varje individ. Oavsett om du kämpar med missbruk eller en neuropsykologisk funktionsnedsättning, eller kanske båda, så kan Bodafors vara en värdefull resurs för att hjälpa dig mot ett bättre och sundare liv. De kan stödja dig genom att återuppbygga ditt självförtroende, lära dig hantera ångest samt utveckla strategier för att hålla dig borta från droger.